อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปิดปฏิบัติการวิจัย พลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น เพิ่มปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำปิง มั่นใจมีน้ำเพียงพอที่จะใช้ตลอดหน้าแล้งปีหน้า ขณะที่เขื่อนภูมิพล และอีกหลายเขื่อนยังมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็

  
    นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยภายหลังเดินทางมาปิด ปฏิบัติการวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ว่า กรมฝนหลวงและการเกษตร ร่วมกับกองทัพอากาศได้เริ่มดำเนินการวิจัยพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อเพิ่มน้ำในเขื่อนหลักให้ได้ 3,000 - 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงเมฆอุ่น 42 วัน รวม 52 เที่ยว ขณะนี้ทั้ง 4 เขื่อนหลัก มีน้ำประมาณ อยู่ที่ 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร มั่นใจว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจะมีปริมาณน้ำเพียงสำหรับหน้าแล้ง แต่ก็ยังมีอีกหลายเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่ควรจะเป็น อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวอีกว่า แม้โครงการวิจัยจะปิดตัวลง แต่กองทัพอากาศก็ยังจะสนับสนุน เพื่อช่วยเสริมเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลต่อไป จนถึง 30 กันยายนนี้ โดยย้ายฐานปฏิบัติการไปยังจังหวัดพิษณุโลก ขณะที่ เขื่อนลำตะคลอง เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนบางลาง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะได้หารือเพื่อวางแผนที่จะเสริมศักยภาพเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงขึ้นต่อไป.//
 
25 สิงหาคม 2559 , 15:06 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา