เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ น้ำท่วมเขตเมือง สำรวจจุดเสี่ยงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 25 จุด ที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซาก ขุดลอกคลองแม่ข่าและคลองไส้ไก่ เพื่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     นายตะวัน โด่งดัง หัวหน้างานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่และคณะกรรมการ กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2559 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่มีปัญหา น้ำท่วมขังซ้ำซาก และแม่น้ำปิงเอ่อท่วม โดยเร่งขุดลอก คลองแม่ข่า ระยะ 11 กิโลเมตรที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งลำเหมืองไส้ไก่ทั่วเขตเมืองรัศมี 40.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพบว่ามีขยะอุดตันท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้เร่งฉีดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมแนวคันดินและกระสอบทราย 2 ฝั่งแม่น้ำปิง เพื่อป้องกัน แม่น้ำปิงที่เอ่อล้นเข้าท่วมเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดระดับวิกฤต เมื่อมีฝนตกต่อเนื่อง 7 วัน ให้มีการจัดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ไม่กีดขวางทางจราจร โดยเฉพาะ บริเวณกาดประตูก้อม ถนนราชดำเนิน และจุดเสี่ยงต่างๆ หากคาดการณ์ล่วงหน้า ภายใน 2 - 3 วัน น้ำจะท่วม ให้หน่วยงานกรมชลประทาน นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งทันที และเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น จะต้องเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ภายใน 3 ชั่วโมงแม้จะกีดขวางทางจราจรก็ตาม.//
 
25 สิงหาคม 2559 , 15:07 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา