ฝนที่ตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเมืองเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ ระดมหน่วยงานเร่งระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจราจร

  
    
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบมีปัญหาการท่วมขังประมาณ 5 – 6 จุดใหญ่ ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในบริเวณสี่แยกตลาดต้นพะยอม, แยกเชียงใหม่ภูคำ, บริเวณคูเมือง, บริเวณโรงพยาบาลลานนา และบริเวณชุมชนศรีปิงเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลองแม่ข่า โดยเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงคาดการปริมาณน้ำฝน และได้สั่งการให้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การเปิดเครื่องสูบน้ำ ตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและที่สำคัญ โดยการใช้แผนที่การบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ใช้แผนที่เดียวกัน ทำให้เห็นทิศทางของการไหลของน้ำ ประตูระบายน้ำ ซึ่งที่ตำบลป่าแดดมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เตรียมพร้อมในการสูบน้ำ ลดปริมาณน้ำท่วมขังในตัวเมือง และต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของน้ำล้นออกมาจากคูเมือง และป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ
ทั้งนี้ ได้สั่งการให้มีการประชุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้แจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มตลอด 24 ชั่วโมง
 
25 สิงหาคม 2559 , 15:50 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย