จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกลประชารัฐร่วมกับ "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 จังหวัดเชียงใหม่"

  
    วันนี้ (25 ส.ค. 59) ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานพิธีลงนามในสัตยาบัน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 จังหวัดเชียงใหม่” โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกลประชารัฐ และรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลางในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” โอกาสนี้ได้มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าวแล้ว.//
 
25 สิงหาคม 2559 , 17:58 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา