ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปชายแดนใต้ ยำทัพนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเดินสายมาเปิดตลาดให้ชาวเชียงใหม่ได้ช้อปและชิม ในงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้” ที่ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน นี้

  
    การจัดจำหน่ายสินค้า “เทศกาลของดีชายแดนใต้” เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายประชารัฐ ระหว่างภาคเอกชน คือ ห้าง เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในการรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเอสเอ็มอีและโอทอป เพื่อช่วยชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้เพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ทำให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย เทสโก้ โลตัส ได้อำนวยความสะดวก จัดพื้นที่วางจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งได้จัดมาแล้ว 2 ครั้งที่กรุงเทพมหานครและครั้งที่ 3 ได้นำมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบสินค้าดีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มากมาย อาทิ ใบไม้สีทอง, เรือกอและจำลอง, ผลิตภัณฑ์จากยางพารา, ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูด, อาหารทะเลแปรรูป, ชาชัก, โรตีกรอบ, โรตีโอ่งไม่ใช้น้ำมัน, ลูกหยี, ส้มแขกแปรรูป ฯลฯ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวใต้อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ที่ลานด้านหน้า เทสโก้ โลตัส สาขาคำเที่ยง นายจำนัล เหมือนดำ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เทศกาลของดีชายแดนใต้ เป็นโครงการที่ ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความ อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแสดงถึงเอกลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆได้รู้จักจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น โดย ศอ.บต. ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ ให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการจำหน่ายสินค้า ทั้งในด้านเทคนิค การผลิต การแปรรูปวัตถุดิบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ ตลอดจนการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้ มีรายได้สม่ำเสมอ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.//
 
1 กันยายน 2559 , 15:45 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา