จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”

  
    รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางพัชราภรณ์ อินทรีย์ยงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามและประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” เพื่อเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา นำเสนอพระราชกรณีกิจด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ภาคเหนือ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์และร่วมประชุมหารือว่า การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” จะใช้บริเวณทางเดินด้านหน้าหอคำหลวงในการจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นนิทรรศการมีชีวิต ทั้งหมด 18 ชุมชน โดยให้ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด นำชุมชนต้นแบบแห่งความดีและผลงานเด่น นำมาจัดแสดงนิทรรศการของแต่ละจังหวัด เป็นความร่วมมือกันของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ร่วมกันค้นหาโครงการและกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมกันตั้งปณิธานแห่งความดี ถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละ 1 ปณิธานความดี จำลองรูปแบบนำไปจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของชุมชน แรงบันดาลใจ และความยั่งยืนของปณิธานความดี
สำหรับการจัดนิทรรศการสัญจรในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 ซึ่งหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน
 
1 กันยายน 2559 , 18:03 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย