PEA จังหวัดเชียงใหม่จัดรถเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าถึงหน้าบ้าน

  
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ จัดรถโมบายเคลื่อนที่ รถยนต์ต้นแบบคันแรกของ PEA เขต 1 ภาคเหนือ ออกให้บริการชำระค่าไฟฟ้า รับคำร้อง และให้คำปรึกษา ตามแหล่งชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทาง และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไฟ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปจ่ายที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ “PEA Mobile Shop” เป็นนโยบายของ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA ที่ต้องการขยายบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกับประชาชนในการชำระค่าไฟฟ้า รวมทั้ง สามารถยื่นคำร้องขอรับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน PEA จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินงานศูนย์บริการเคลื่อนที่ PEA Mobile Shop ขึ้น โดยได้นำรถยนต์มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้บริการลูกค้าเหมือน PEA Shop ที่ตั้งในห้างสรรพสินค้า ภายในรถ จะมีอุปกรณ์ครบครันเสมือนสำนักงานเคลื่อนที่ ถือเป็นรถยนต์ต้นแบบคันแรกของ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า PEA Mobile Shop จะออกให้บริการรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า, รับชำระเงินค่าบริการขอใช้ไฟฟ้า และให้บริการรับคำร้องการขอใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ประจำจุดที่กำหนดไว้ 4 จุด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จุดที่ 1 ย่านธุรกิจสตาร์ เอวินิว ไลฟ์สไตล์ มอลล์ (อาเขต) ทุกวันที่ 20 - 23 ของทุกเดือน, จุดที่ 2 หน้าศูนย์โอท็อป(OTOP) เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง วันที่ 24 - 25 ของทุกเดือน, จุดที่ 3 หน้าป้อมตำรวจบ้านยวม ตำบลสารภี วันที่ 26 - 27 ของทุกเดือน, จุดที่ 4 ข้างป้อมตำรวจบ้านท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด ในวันที่ 28 - 29 ของทุกเดือน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า PEA จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีช่องทางให้บริการชำระค่าไฟฟ้าได้ที่บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA SHOP), ผ่านทางด่วนพิเศษ (Drive Through) ณ สำนักงาน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ทุกวันที่ 28 – 8 ของเดือน, ผ่านตัวแทนจุดบริการ (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯกำหนด), หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฟรีค่าธรรมเนียม), หักบัญชีบัตรเครดิต(ฟรีค่าธรรมเนียม) , ผ่าน Internet (PEA-epay) และผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 หมายเลข โทรศัพท์ 0-5324-6291 หรือ 0-5326-0260 ในวันและเวลาราชการ.//
 
2 กันยายน 2559 , 11:46 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา