ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขม

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย อักษร ขม จำนวน 301 หมายเลข ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 18 อักษร ขม จำนวน 301 หมายเลข ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 17 ครั้ง 18 หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้นกว่า 400 ล้านบาท โดยครั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้จากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์การใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย
สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่จะนำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคทีมีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมด 301 หมายเลข เจิมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ขม ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559
 
2 กันยายน 2559 , 18:42 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย