สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดแถลงข่าว กรณีการติดเชื้อไวรัสซิกา ในพื้นที่อำเภอสันทราย

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดแถลงข่าว กรณีการติดเชื้อไวรัสซิกา ในพื้นที่อำเภอสันทราย สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชน
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่อำเภอสันทรายจำนวน 7 ราย และพบเพิ่มเติม 2 ราย ในพื้นที่เดียวกัน แต่ยังไม่ยืนยันผลตรวจในห้องปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยกล่าวว่า ไวรัสซิกาไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ เพื่อความไม่ประมาท และเป็นการป้องกันการระบาดในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ จึงให้มีการควบคุมการแพร่ระบาด โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารสุข (EOC) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อค้นหา ตรวจสอบ เฝ้าระวังโรค และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศไทย พบเพียงการระบาดที่อยู่ในการควบคุมของ จนท.สาธารณสุข ซึ่งเกรงว่าจะเกิดผลกระทบในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เช่นในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด ขอให้ประชาชนอย่างได้ตื่นตระหนก ติดตามรับฟังข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น
 
2 กันยายน 2559 , 18:43 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย