หน่วยงานภาครัฐ จับมือ ภาคเอกชน จัดการประกวดวงดนตรีเยาวชน กาดสวนแก้วลูกทุ่ง

  
    มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว แถลงข่าวการประกวดดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่งครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ที่กาดเธียร์เตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว พันเอกเกษมสุข ตาคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วย นาง สิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายวีระสิทธิ์ พันธุราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารศูนย์การค้า บริษัทกาดสวนแก้ว 2545 จำกัด แถลงข่าวการประกวดดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่งครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้สืบทอดเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสนใจและซาบซึ้งถึงศิลปะทางดนตรีเพลงลูกทุ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยภายใต้แนวคิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจรู้คุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในเนื้อเพลงค่านิยม 12 ประการ
โดยการจัดการประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่งครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภท ก และประเภท ข สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศประเภท ก จะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล พลตรีโกศล ประทุมชาติ และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเภท ข โรงเรียนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
การประกวดวงดนตรีเยาวชนกาดสวนแก้วลูกทุ่งครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 19 โรงเรียน ซึ่งจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่กาดเธียร์เตอร์ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 
3 กันยายน 2559 , 14:32 น. , อ่าน 1297  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย