มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ควบคุมและกำจัดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออก

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอสันทราย เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพิ่มมาตรการเข้มข้น ควบคุมและกำจัดเชื้อไวรัสซิกา และไข้เลือดออก
นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ราย ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการป้องกันและกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก และไข้ซิกา มาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นตามลำดับ มาตรฐานการควบคุมโรค โดยได้มีการสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นฝอยละออง ULV เพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย สกัดไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา โดยดำเนินการ 5 มาตรการหลัก คือ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ แบ่งทีมดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดำเนินการพ่นฝอยละออง ULV ตามสูตร 0-3-7-14-21-28 ต้องพ่นต่อทุก ๆ 7 วัน จัดทีมเฝ้าระวัง สุ่มตรวจและค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการของโรค และหญิงมีครรภ์ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง และทำการรักษาได้ทันท่วงที และประเมินผลมาตรการการควบคุมโรค
พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อให้นักศึกษาได้ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด ได้จัดจุดบริการโลชั่นกันยุง และให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อได้สังเกตอาการตัวเองหากเจ็บป่วย และให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้น เพื่อเป็นการคัดกรองโรค
 
4 กันยายน 2559 , 16:33 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย