รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ห้ามค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาวและกัมพูชา ห้ามค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว หากฝ่าฝืนจะถูกจับดำเนินคดี
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ใน 2 ตำแหน่งงานเท่านั้น คือ งานกรรมกรใน 24 กิจการของนายจ้าง และงานรับใช้ในบ้าน ส่วนอาชีพอื่นที่อยู่ในพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 34 อาชีพ เช่น งานขายของหน้าร้าน งานตัดผม ดัดผม หรืองานเสริมสวย งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว งานเร่ขายสินค้า งานเสมียนพนักงาน หรืองานเลขานุการ จะสงวนไว้ให้คนไทย เท่านั้น แรงงานต่างด้าวที่ทำงานเร่ขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ขายตรงสินค้า และงานขายของหน้าร้าน จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดประเภทหรือลักษณะงานหรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และนายจ้างมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และนายจ้างมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคคลบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นชาวเขาและชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ได้สัญชาติไทย หากต้องการจะทำงานให้ยืนขอใบอนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถทำงานขายสินค้า หรือเป็นพนักงานขายได้ โดยทำงานกับนายจ้างที่ได้รับอนุญาต และต้องไม่เป็นผู้ประกอบการเอง
 
4 กันยายน 2559 , 17:56 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย