จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา เพิ่ม 2 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา เพิ่ม 2 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 2 ราย นับเป็นรายที่ 10 และ 11 ในพื้นที่ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่อำเภอสันทราย โดยให้เน้นสำรวจหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสันทราย เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาในเลือดและปัสสาวะทุกราย และจัดทีมสูตินารีแพทย์และกุมารแพทย์เพื่อดูแล เนื่องจากเชื้อไวรัสซิกาจะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ทำให้มีศีรษะเล็กผิดปกติ
จากการส่งตรวจ พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่ม 2 ราย โดยหญิงคนแรกมีอายุครรภ์ 6 เดือน อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลสันทรายหลวง มีประวัติผื่นคัน ไม่มีไข้ คิดว่าตนเองแพ้ขนแมว และรายที่ 2 เป็นหญิงชาวเมียนมา อายุ 26 ปี อายุครรภ์ 8 เดือน เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลสันทรายหลวงได้ประมาณ 1 เดือน ไม่มีอาการผื่น แต่มีอาการปวดต้นคอมา 20 วัน โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หรือ EOC อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติการด้านควบคุมโรค กำหนดรัศมีในหมู่บ้านของผู้ป่วยเป็นพื้นที่เป้าหมายในการควบคุมโรค ดำเนินการกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยโดยการพ่นสารเคมี ULV หรือฝอยละออง ตามสูตร 0-3-7-14-21-28 พร้อมทั้งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและบริเวณโดยรอบ ติดตามอาการผู้สัมผัสโรคเป็นระยะเวลา 14 วัน จัดทีมสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์เพื่อดูแล ให้คำปรึกษา หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา
นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ยังได้ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่ไวรัสชนิดนี้ระบาด นั่นแสดงว่าโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน
 
5 กันยายน 2559 , 17:20 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย