จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพมวยสากลกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งแรกของไทย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งแรกในประเทศไทย
ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 8 ตุลาคม 2559 เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการคมนาคมของภาคเหนือ เป็นจังหวัดที่มีสนามกีฬาที่สามารถรองรับกีฬาระดับสากลได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทางด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี ตั้งแต่ที่เดินทางไปดูการจัดการแข่งขันที่ประเทศรัสเซีย และที่สำคัญได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดการแข่งขัน จากนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยันพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 7 ให้การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันระดับโลกอย่างแท้จริง มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในเรื่องสถานที่ สุขอนามัย ความปลอดภัย ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และการดูแลให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้มาตรฐานระดับโลก
การแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลกได้จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองอัลอันยา ประเทศตุรกี เมื่อปี 2004 และกำหนดจัดเป็นประจำทุก ๆ 2 ปี
 
6 กันยายน 2559 , 17:30 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย