อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน NBT World Thailand 24/7 Live

  
    กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ประเทศไทย Trust in Thailand – มั่นใจได้เมืองไทยเราดี แนะนำสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง NBT World แก่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันนี้(7 ก.ย.59) นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายต่างประเทศ และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กรมประชาสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ Trust in Thailand – มั่นใจได้เมืองไทยเราดี” ที่หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันจัดขึ้น ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกงสุลต่างประเทศ, สื่อมวลชนต่างประเทศ, ผู้ประกอบการธุรกิจ, นักลงทุนชาวต่างประเทศที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 150 คน ได้รับรู้และมีทัศนคติเชิงบวกต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสื่อของรัฐ โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง NBT World รวมทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โอกาสนี้ ได้จัดเสวนาเปิดมุมมอง เส้นทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่โลกจับตา ในรายการ Thailand Today ซึ่งเป็นรายการเด่นของ สถานีโทรทัศน์ NBT World เพื่อแนะนำรายการให้เป็นที่รับรู้ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วย.//
 
7 กันยายน 2559 , 17:42 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา