ป.ป.ส.ภาค 5 ยืนยันยังไม่ถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ตามที่เป็นข่าว

  
    ป.ป.ส.ภาค 5 ขอร้องสื่อมวลชนและประชาชน ก่อนโพสต์และแชร์ต่อข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีถอนกัญญา และยาบ้าออกจากบัญชียาเสพติด ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบก่อน ยืนยัน เป็นการสร้างกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นความจริง นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) ภาค 5 เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ โพสต์และแชร์ข่าว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ โดยถอด "กัญชา" ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามครอบครอง มาเป็นยาสมุนไพร หรือ ยาควบคุมให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อใช้รักษามะเร็ง นั้น เกิดจากการตัดแต่งภาพและข้อมูลของกลุ่มที่ต้องการเปิดเสรีกัญชาซึ่งไม่เป็นความจริง จึงขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบก่อนนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม นายทิพเมษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ซึ่งนโยบายในยุคก่อนผลักดันให้เป็นยาเสพติดประเภท 1 ที่ส่งผลให้มีโทษรุนแรงทั้งผู้เสพและผู้จำหน่าย จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความเหมาะสมเพื่อลดระดับลงให้เป็นประเภท 2 และไม่ได้มีแนวคิดที่จะถอนออกจากบัญชียาเสพติด เนื่องจากเห็นว่าลักษณะฤทธิ์ยาเสพติดประเภท 1 จะต้องอยู่ในกลุ่มที่ออกฤทธิ์รุนแรง มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เกิดการชักเกร็ง ถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งจะอยู่ที่กลุ่มเฮโรอีน ไอซ์ และมอร์ฟีน ส่วนตัวยาบ้าจริงๆ จะไม่รุนแรงขนาดนั้น ขณะนี้จึงต้องหยุดก่อน เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าว.//
 
7 กันยายน 2559 , 17:58 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา