รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า การปรับแก้กฎหมายถอดยาเสพติดในกลุ่มเมทแอมเฟตามีน ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 1

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า การปรับแก้กฎหมายถอดยาเสพติดในกลุ่มเมทแอมเฟตามีน ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เป็นข้อเสนอในเชิงศึกษา และทำความเข้าใจกับคนในสังคม หากคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับก็คงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผย ในโอกาสมอบนโยบายด้านยาเสพติดและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า แนวคิดในการถอดยาบ้า หรือ สารในกลุ่มเมทแอมเฟตามีน ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้อยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท 2 เพื่อให้แพทย์ สามารถควบคุมการใช้ยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำผู้เสพบางกลุ่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ในฐานะผู้ป่วย เป็นข้อเสนอในเชิงศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายเท่านั้น เพราะขณะนี้ทั้ง โคเคน และฝิ่น ก็จัดอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท 2 ที่แพทย์สามารถใช้ในเชิงรักษาสุขภาพได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้คนไม่เข้าใจไปมองถึงพิษภัยของยาเสพติดในมิติเดียว การถอดยาบ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ สำหรับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประเด็นสำคัญอยู่ที่การรับรู้ และเข้าใจของประชาชนในเรื่องการปรับโครงสร้างการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, การจัดองค์กรของรัฐให้เข้าใจ และการปรับแก้กฎหมายที่ต้องทำควบคู่กันไป แนวคิดดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องมีการศึกษาและกำหนดมาตรการที่ชัดเจน ให้สังคมมั่นใจว่าจะไม่ทำให้ยาเสพติดแพร่กระจาย หากคนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้.//
 
8 กันยายน 2559 , 19:07 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา