จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวจัดงาน Unseen Lanna 2016

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์แดนดินถิ่น ล้านนา ภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย มหกรรมสุดยอด OTOP ล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 กระตุ้นเศรษฐกิจกรีนซีซั่น คาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท
ที่โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Unseen Lanna 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2559 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันสินค้า OTOP และ SMEs รวมถึงพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ หาช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงกรีนซีซั่นอีกด้วย
ด้านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่ และที่สำคัญสร้างจุดขายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ได้แสดงศักยภาพสินค้า กว่า 800 ร้านค้า คาดว่าตลอดระยะเวลา 5 วัน จะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2 แสนคน และมีเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท ผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงานได้ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น.
 
9 กันยายน 2559 , 17:30 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย