มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบสานประเพณีรับน้องเตียวขึ้นดอย ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายนนี้ คาดว่าจะมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และน้องใหม่เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคน เพื่อร่วมฉลอง“เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย”

  
    รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ที่เกิดจากพลังการเรียกร้องของประชาชนล้านนา โดยเฉพาะประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมการเรียกร้องให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาค โดยทุกปีได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ จนกลายเป็นประเพณีที่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ ปีที่ 53 ของการเปิดทำการเรียน การสอน ในปี 2559 และปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 720 ปี ของเมืองเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อ “สืบฮีต สานฮอย ตำนานการขึ้นดอย” ตามจารีตและร่องรอย เส้นทางที่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ทำถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จนกลายเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา คาดว่าจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีอื่นๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน ประเพณีรับลูกช้างขึ้นดอย ปี 2559 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา เวลา 04.30 น. แต่ละคณะจะเคลื่อนขบวนมายังประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีเปิดเวลา 06.00 น. จากนั้น ผู้บริหารจะได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนเคลื่อนขบวนขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ขบวนสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ ออกเดินทาง จากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ที่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ นักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการจราจรติดขัด จึงขอความกรุณาผู้สัญจร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 18.00 น. ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย.//
 
9 กันยายน 2559 , 18:19 น. , อ่าน 1272  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา