กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับชาวบ้าน ปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมอุทยานฯ ปลูกป่าประชาอาสาพื้นที่เขาหัวโล้นภาคเหนือ ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน หรือ ภูเขาหัวโล้นในภาคเหนือ วันนี้(9 ก.ย.59) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอพร้าว, เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่จำนวน 100 กว่าไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม บริเวณใกล้บ้านสามลี่ หย่อมบ้านห้วยกันใจ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้นไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย ต้นโพธิ์ ต้นกร่าง ต้นไทร ต้นพยุง และต้นมะขามป้อม จำนวน 20,000 ต้น พื้นที่ดังกล่าวราษฎร ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าลาหู่ มูเซอดำ และมูเซอแดง อาศัยรวมกันเป็นหย่อมบ้าน ประมาณ 800 คน โดยได้มอบพื้นที่คืนให้กับรัฐบาล ตามนโยบายทวงคืนผืนป่า จากเดิมที่มีการบุกรุกที่ดินทำกินกว่า 10,000 ไร่ เหลือให้ประชาชนทำกิน 5,000 ไร่ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ข้าวโพด และขิง หันมาปลูกไม้ผล อาทิ ลำไย มะม่วงแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในพื้นที่ภาคเหนือมีโครงการนำร่อง 3 แห่ง คือ ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินการไปพร้อมกันทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับผิดชอบในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่มีอยู่ จำนวน 102.4 ล้านไร่ ห้ามมีการบุกรุกทำลายป่าโดยเด็ดขาด โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูป่าต้นน้ำต่อไป.//
 
9 กันยายน 2559 , 18:21 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา