ธนาคารไทยพาณิชย์ สานพลังประชารัฐ จัดงาน SMEs Expo Spring Up Thailand 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สานพลังประชารัฐ จัดงาน SMEs Expo Spring Up Thailand 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคเหนืออย่างครบวงจร
ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วย เครือข่ายภาคีโครงการสานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ร่วมกันจัดงาน SMEs Expo Spring Up Thailand 2016 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559 เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเหนือ ให้สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งงานนี้เป็นการรวบรวมทุกคำตอบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยแนวคิด Total Business Solutions
สำหรับรูปแบบการจัดงาน ได้แบ่งพื้นที่ให้คำปรึกษาออกเป็น 6 โซน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้เจาะลึกถึงข้อมูลในทุกช่วงธุรกิจอย่างครบถ้วน โดยโซนที่ 1 Business Takeoff ให้คำปรึกษาการเริ่มต้นและวางแผนธุรกิจแบบครบวงจร โซนที่ 2 Financial ให้คำปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โซนที่ 3 Productivity ให้คำปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต โซนที่ 4 Innovation ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม เพื่อจุดประกายและต่อยอดธุรกิจ โซนที่ 5 Marketing ให้คำปรึกษาด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และช่องทางการขาย โซนที่ 6 Connectivity ให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศและการขนส่ง รวมทั้งยังมีโซนพิเศษ Food for The Future เทรนด์ธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด
 
9 กันยายน 2559 , 18:23 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย