ศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกือบ 2 หมื่นคน ร่วมสืบสานประเพณีรับน้องเตียวขึ้นดอย ประจำปี 2559 ตามธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาถึง 53 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการร่วมฉลอง “เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋”

  
    วันที่ 10 ก.ย.59 เวลา 06.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ประเพณีรับน้องเตียวขึ้นดอย หรือ การนำนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 7 พันคน เดินขึ้นดอยสุเทพ ระยะทาง 11 กิโลเมตร เพื่อไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา นับตั้งแต่มีการเปิดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ 53 ปี และเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 720 ปี ของเมืองเชียงใหม่ จึงมีทั้งศิษย์ใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์เก่า และคณาจารย์ร่วมกิจกรรมเกือบ 2 หมื่นคน โดยประเพณีรับลูกช้างขึ้นดอย ปี 2559 แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตกแต่งขบวนเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว, ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะพระบรมธาตุ และขบวนนักศึกษาออกเดินทางจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปตามเส้นทางสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ระยะทาง 11 กิโลเมตร เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง นักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้าง ในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน รศ. ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ที่เกิดจากพลังการเรียกร้องของประชาชนล้านนา โดยเฉพาะประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาค การจัดประเพณีรับน้องเตียวขึ้นดอย เพื่อเป็นการ “สืบฮีต สานฮอย ตำนานการขึ้นดอย” ตามจารีตและร่องรอย เส้นทางที่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ทำถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จนกลายเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาในปัจจุบัน
 
11 กันยายน 2559 , 07:09 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา