เชียงใหม่ขานรับนโยบายรัฐบาล “ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด” ในปี 2560 นำร่อง 60 หมู่บ้าน พร้อมทั้งให้มีการเข้มงวดตรวจสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมเสพยา

  
    ย้ำหากเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องยาเสพติดจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ดำเนินการอย่างเด็ดขาด นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนายการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมในสร้างหมู่บ้านและชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดภายในปี 2560 ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ ร่วมใจกันป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมชี้แจงและมอบหมายให้นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ไปดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ได้เน้นให้มีการจัดระเบียบสังคม ออกตรวจสถานบันเทิงแบบบูรณาการในเขตเมือง สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีคำสั่งปิดสถานบริการ ทั้งตามคำสั่ง คสช.ที่ 22 / 2558 แล้ว 17 แห่ง และคำสั่งปกครอง 6 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมาย ในปี 2560 จะนำกลไกประชารัฐเข้ามาใช้แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ของรัฐบาล โดยจะนำร่องในพื้นที่ 60 หมู่บ้าน และได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่รัฐ หากเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ดำเนินอย่างเด็ดขาด.//
 
11 กันยายน 2559 , 07:17 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา