จังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เตรียมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายนนี้

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ได้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ ในวันที่ 10 กันยายนนี้ คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นพายุดีเปรสชัน และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2559 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แจ้งวิทยาสื่อสาร ด่วนที่สุด สั่งการให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ กำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ ในพื้นที่เสี่ยงภัยของอำเภอ หมู่บ้านในที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ให้เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากปริมาณน้ำฝนตกมากกว่า 90 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ให้พิจารณาอพยพราษฎรไปยังที่ปลอดภัย หรือจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือได้ให้แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อจะได้จัดกำลังเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างทันที และขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป.//
 
11 กันยายน 2559 , 07:26 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา