เชียงใหม่เร่งกำจัดขยะและผักตบชวาในคลองแม่ข่า ระยะทาง 9 กิโลเมตร เพื่อเปิดเส้นทางไหลของน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมเครื่องจักร และกำลังคน จากหน่วยงาน บูรณาการ ประกอบด้วย สำนักชลประทานที่ 1, โครงการชลประทานเชียงใหม่, การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 , เทศบาลตำบลป่าแดด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวาใน ลำน้ำแม่ข่าน้อยเขตรับผิดชอบตำบลป่าแดด ระยะทาง 9 กิโลเมตร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ เมืองเชียงใหม่ เพื่อเปิดทางให้น้ำฝนที่ตกลงมาท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่ไหลได้สะดวก เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง นายมงคล กล่าวว่า คลองแม่ข่าน้อย ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่มาถึง 720 ปี ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทร จากปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย มีวัชพืชผักตบชวาปกคลุม ทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อการระบายน้ำของเมืองเชียงใหม่ จึงต้องเร่งกำจัดวัชพืชและขยะที่อยู่ในลำน้ำแม่ข่าออกทั้งหมด โดยในช่วงที่มีฝนตกปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โครงการชลประทานเชียงใหม่จะปล่อยน้ำไล่น้ำเสียในคลองแม่ข่า แก้ปัญหาเรื่องน้ำล้นตะลิ่ง เอ่อท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ และในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 4 วัน
 
11 กันยายน 2559 , 07:41 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา