ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ปภ.จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากสะพานพระเจ้าพรหมมหาราช ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า สะพานเกิดการชำรุด เสาสะพานแตกหักหลายต้น

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ที่ประชุมได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายน 2559 มีผู้เสียชีวิตชาย 45 ราย หญิง 9 ราย รวม 54 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 22 ราย โดยในภาพรวมของปี 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 173 ครั้ง เกิดจากรถจักรยานยนต์ 145 ครั้ง รถกระบะ 10 ครั้ง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหลักมาจาก ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 46 ครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบสะพานพระเจ้าพรหมมหาราช ที่บ้านป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า สะพานเกิดการชำรุด เสาสะพานแตกหักหลายต้น จังหวัดได้ขอใช้งบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ ประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมสะพานดังกล่าว เนื่องจากเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำปิงไปยังแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมต่อระหว่าง อำเภอสันกำแพง ไปยังอำเภอหางดง มีรถยนต์ของชาวบ้านและรถทัวร์ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก เกรงจะเกิดอุบัติเหตุและโศกนาฏกรรมรุนแรง ทั้งนี้ ให้เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายอำเภอสารภี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหลวงชนบทเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งเตือนผู้สัญจรไม่ให้รถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อ ข้ามสะพานดังกล่าว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 ในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สะพานดังกล่าว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเสร็จ
 
11 กันยายน 2559 , 08:25 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา