สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ จัดปั่นจักรยาน ตามเส้นทางท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

  
    วันนี้ (11 ก.ย. 59) เวลา 06.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมปั่นจักรยาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ลานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และแชร์ประสบการณ์ ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ในการ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ จังหวัด และชุมชน โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 500 คัน ในระยะทาง 20 กิโลเมตร กิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ไปตามเส้นทางปั่นเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน การเลี้ยงฟาร์มโคนมของหมู่บ้านสหกรณ์ 2 หมู่บ้านโฮมสเตย์ ชมวัดเก่าและหอพระไตรปิฎกโบราณ หมู่บ้านแม่ออนกลาง ชมการแต่งกายชุดไทลื้อบ้านออนหลวย ทุ่งข้าวแบบขั้นบันได ชุมชนบ้านหัวฝาย ชมวิวอ่างเก็บน้ำหนองหอยยามเช้า ไหว้พระวัดโป่งวณาราม รุ่งอรุณน้ำพุร้อน รีสอร์ท น้ำพุร้อนสันกำแพง อาบน้ำแร่ ต้มไข่น้ำแร่ และแช่เท้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่กำลังได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก.//
 
11 กันยายน 2559 , 10:32 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา