จังหวัดเชียงใหม่เริ่มได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นและฝนตกสะสมต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ จังหวัดได้มีวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดแจ้งนายอำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมง

  
     วันนี้(12 ก.ย.59) นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวปกคลุมประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน นั้น ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีรายงานการเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากแล้ว หลายพื้นที่ โดยที่บ้านแม่ลาย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 และบ้านปางก๋อง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้(11 ก.ย.59) และมีรายงานเกิดเหตุดินสไลด์ ต้นไม้ล้มทับเส้นทางสายบ้านแม่กำปองนอก หมู่ที่ 3 อำเภอแม่ออน ไปยังน้ำตกแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ ปภ.จังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภอแม่ออน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำอุปกรณ์ และรถไถฟาร์มแทรกเตอร์เข้าไปเปิดเส้นทาง จนสามารถดำเนินการสัญจรไปมาได้แล้ว และสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ปริมาณน้ำลดลง เข้าสู่ภาวะปกติ ตั้งเวลา 20.00 น. ของวันเดียวกัน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด สั่งการให้ทั้ง 25 อำเภอ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ กำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่บ้านในที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ให้เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากปริมาณน้ำฝนตกมากกว่า 90 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ให้พิจารณาอพยพราษฎรไปยังที่ปลอดภัย หรือจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือได้ให้แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อจะได้จัดกำลังเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างทันที เนื่องจากในขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป.//
 
12 กันยายน 2559 , 15:56 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา