จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง

  
    จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้สัญชาติไทยแก่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี บนพื้นที่สูง 155 คน ใน 7 อำเภอ
นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีอำเภอที่ส่งคำร้องขอพิจารณาสัญชาติไทยให้แก่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ บนพื้นที่สูง ที่บิดาหรือ มารดา เข้ามาอาศัยในประเทศไทยก่อนเดือนกันยายนปี 2538 จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอฝาง 104 ราย, อำเภอแม่อาย 79 ราย, อำเภอไชยปราการ 20 ราย, อำเภอเวียงแหง 15 ราย, อำเภอเชียงดาว 10 ราย, อำเภอสะเมิง 5 ราย และอำเภอเมือง 3 ราย รวมทั้งสิ้น 236 ราย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาลงความเห็นให้สัญชาติไทยแก่เด็กจำนวน 155 ราย โดยอีก 81 รายให้กลับไปตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง
โดยการประชุมพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมือง ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 ให้นำคำร้องที่กลับไปตรวจสอบ แก้ไข มาพิจารณาอีกครั้ง และให้สรุปผลการพิจารณาในปีงบประมาณ 2559 ในทุกอำเภอ
 
12 กันยายน 2559 , 16:15 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย