พิธีอัญเชิญและสักการะบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  
     ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีอัญเชิญและสักการะบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 ที่กองทัพบกสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถาน รำลึกวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ไว้ให้กำลังพลและคนเชียงใหม่ได้สักการะ วันที่ 13 ก.ย.59พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและถวายสักการะบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงม้าศึก ที่บริเวณกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรีอุทัย ชัยชนะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วยนายทหารและกำลังพล ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมงานจำนวนมาก ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใช้สร้างสมกำลังพล ก่อนกรีฑาทัพ ช้างม้า ไพร่พลเรือนแสนมุ่งสู่เมืองนาย กองพลทหารราบที่ 7 จึงมีโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ ในฐานะวีรกษัตริย์ และเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของกำลังพลและประชาชนทั่วไป ตลอดจน เป็นที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากโรงหล่อ บริษัทเอเชีย ไฟน์อาร์ต จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังพื้นที่ ทุ่งยั้งทัพ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้นำกำลังพลของหน่วยประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐาน และได้ดำเนินการในส่วนของปูนปั้น กิจกรรมพระราชประวัติภายในฐานใต้พระแท่น พระบรมราชานุสาวรีย์ รวมถึงการก่อสร้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบจนแล้วเสร็จ โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ในการระลึกถึงวีรกรรมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้กอบกู้เอกราช และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบัน.//
 
14 กันยายน 2559 , 07:04 น. , อ่าน 1269  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา