กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนแม่เหล็ก 917 แห่งทั่วประเทศ

  
    กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนแม่เหล็ก 917 แห่งทั่วประเทศ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองไม่ขัดข้องหรือโต้แย้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่โรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา พันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรครูและผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 917 แห่ง รวมเข้ากับโรงเรียนหลัก ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา แก้ปัญหาขาดแคลนครู และอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเข้มแข็ง พันเอก ณัฐพงษ์ กล่าวว่า จากการติดตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม, โรงเรียนวัดบุปผาราม ตำบลสันกลาง, โรงเรียนวัดโรงวัว และโรงเรียนวัดหนองครอบ ต.แม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในพื้นที่ทุกคนไม่ขัดข้องหรือโต้แย้ง และมีความเห็นพ้องกันว่า การนำนักเรียนมาเรียนรวมกันเป็นสิ่งที่ดี ที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนในเมือง โดยในเบื้องต้นโรงเรียนในโครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพื่อพัฒนาด้าน ไอที. สนามฟุตบอล ห้องสุขา และห้องสมุด รวมถึงได้รับโอกาสในการแก้ปัญหาขาดแคลนครู และอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ ทั้งนี้ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือ อยู่ในเกาะต่างๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 90 โรงเรียน ยังคงมีความจำเป็นต้องตั้งอยู่เช่นเดิม.//
 
14 กันยายน 2559 , 07:11 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา