ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่า บริเวณภาคเหนือและภาคกลางตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และลพบุรี เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น“ราอี” (Rai) ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้พื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ กำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย หมู่บ้านในที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ให้เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง หากปริมาณน้ำฝนตกมากกว่า 90 มิลลิเมตรใน 24 ชั่วโมง ให้พิจารณาอพยพราษฎรไปยังที่ปลอดภัย หรือจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ หากเกินศักยภาพที่จะรับมือได้ให้แจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อจะได้จัดกำลังเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
 
14 กันยายน 2559 , 18:05 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย