จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดนถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดนถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย มหกรรมสุดยอด OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดน ถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย โดยกล่าวว่า ด้วยนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs มุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดให้มีมากขึ้น และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ
ทางด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน Unseen Lanna 2016 อัศจรรย์ดินแดน ถิ่นล้านนาภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย เป็นการบูรณาการสร้างจุดขาย เพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 8 จังหวัดภาคเหนือสู่สากล
ภายในงาน มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ "วิจิตรภูษาล้านนา เทิดไท้องค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน” การแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์เด่น 8 จังหวัด และผ้าเด่น 25 อำเภอของเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 พบกับสินค้ามาตรฐานฮาลาล กิจกรรม ช้อป ชิม แชท ที่กาดหมั้ว การแสดงและกิจกรรมอีกมากมาย จากศิลปินลูกทุ่ง การแสดงจากศิลปินล้านนา กิจกรรมแฟชั่นโชว์ชุดอัศจรรย์แดนดินถิ่นล้านนา การแสดงจากเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
15 กันยายน 2559 , 19:52 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย