สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม มอบพันธุ์ปลาจืดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันประมง 21 กันยายน ของทุกปี

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม มอบพันธุ์ปลาสะตือ ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดหายาก ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ เพื่อทำการทดลองเลี้ยง และปล่อยลงสู่ธรรมชาติ สร้างความหลากหลายทางสายพันธุ์และระบบนิเวศ
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เดินทางไปมอบ ปลาสะตือ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ โดยมีนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสวันประมง 21 กันยายน ของทุกปี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางกรมประมง จะนำปลาสะตือไปทดลองเลี้ยง และปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการขยายพันธุ์และเป็นการสร้างความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำในเชียงใหม่ต่อไป
ปลาสะตือ เป็นปลาน้ำจืดที่หายากชนิดหนึ่งในประเทศไทย ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ได้ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ปลาชนิดนี้จึงจะขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม นำมาจัดแสดงภายในอุโมงค์น้ำจืดที่มีสภาวะแวดล้อมสมบูรณ์ จึงทำให้เกิดการขยายพันธุ์ได้เองได้ตามธรรมชาติ
 
16 กันยายน 2559 , 17:19 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย