จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสุขภาพดี@เชียงใหม่ Healthy@Chiangmai Fair

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานสุขภาพดี@เชียงใหม่ Healthy@Chiangmai Fair และมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ยกระดับมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยให้กับร้านค้า แหล่งผลิตอาหาร และพัฒนาคุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่เชียงใหม่ฮอล์ล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน สุขภาพดี@เชียงใหม่ Healthy@Chiangmai Fair ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2559 รณรงค์ให้เกษตรกรงด ละ เลิก การใช้สารเคมี ให้ชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนเข้าถึงอาหารปลอดภัยจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยให้กับร้านอาหาร แหล่งผลิตอาหาร และให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐาน มีงานวิจัยรองรับ เผยแพร่สู่สาธารณชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเวที สุขภาพดี@เชียงใหม่ Healthy@Chiangmai Fair ในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ได้มา ชม ชิม และจับจ่าย ซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมทั้งประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชมรมต่าง ๆ ให้มีเวทีนำเสนอ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของอาหารปลอดภัย การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การเข้าถึง และการเลือกสรรอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อครอบครัวและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตลาดนัดพืช อาหาร ไร้สารเคมี การจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน การตรวจสมรรถภาพ ความ สมบูรณ์ของร่างกายและการประเมินความเครียดได้เสนอรูปแบบการจัดบ้านและห้องน้ำเพื่อดูแลครอบครัวและผู้สูงอายุ การเสวนาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการนำเสนองานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค การประกวดพืชผักสวนครัว และ เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคการผลิต ภาคผู้บริโภค การตลาด
 
17 กันยายน 2559 , 17:04 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย