สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เร่งขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในอาชีพ เข้าสู่ระบบการทดสอบและประเมินมาตรฐาน
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนา “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ” เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการเข้ารับการประเมินของนักเรียนนักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในอาชีพ สร้างการรับรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอาชีพ ได้หันมาสนใจถึงคุณวุฒิวิชาชีพ และเข้ามาขอรับการประเมินและการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในอาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ แมคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ โลจิสติกส์ การให้บริการสปา การท่องเที่ยวโรงแรม อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเผยว่า ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปใช้ ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังเข้าสู่การทำงาน กลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพที่มีมาตรฐานอาชีพรองรับ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของตนเองได้
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการประเมินการสอบคุณวุฒิวิชาชีพในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 จำนวน 310,000 คน ให้แก่บุคลากรในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งจะทำให้บุคลากรของประเทศไทยมีสมรรถนะในการทำงานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน และเตรียมพร้อมในการก้าวไปสู่ Thailand 4.0
 
18 กันยายน 2559 , 11:27 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย