ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ทางจังหวัดเชียงใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เวลาประมาณ 11.30 น. จากการตรวจสอบเรดาร์ตรวจอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน ตรวจพบมีกลุ่มฝนบริเวณ 9 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ อำเภอสารภี สันป่าตอง เชียงดาว เวียงแหง พร้าว ดอยสะเก็ด จอมทอง ฮอด แม่แจ่ม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสารภีและสันป่าตอง ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนที่จะส่งให้มีมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ทำให้บ้านเรือนราษฎรและสิ่งสาธารณะประโยชน์ สะพานได้รับความเสียหาย เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือราษฎรริมลำน้ำแม่ออน หมู่ที่ 4, 5 และหมู่ที่6 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน ประมาณ 50 หลังคาเรือน และน้ำในลำห้วยแม่ยะบ้านแม่อ้อใน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาวเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎร เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต
ขณะที่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ว และให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
18 กันยายน 2559 , 12:40 น. , อ่าน 1273  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย