รัฐบาลเร่งพัฒนา ปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภารองรับนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 380 คาดต้นปีหน้าจะเปิดให้บริการ รองรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน/ปี

  
    ในโอกาสที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพเรือ ที่จังหวัดชลบุรี, สมุทรปราการ และสนามบินอู่ตะเภา นาวาเอก นิรุตติ คำสั้น หัวหน้ากองบริการ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งรณรงค์ให้คนไทย เที่ยวเมืองไทย และดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ภายในประเทศ จึงมีแผนที่จะขยายสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ของสนามบินแห่งชาติ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากอาคารหลังเดิมรองรับผู้โดยสารได้ ครั้งละไม่เกิน 400 คน หรือ ประมาณ 8 แสนคน/ปี นับตั้งแต่ปี 2558 ที่สายการบินแอร์เอเชีย ได้เปิดเที่ยวบิน รับผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาเที่ยวยังภาคตะวันออกของไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเทียวถึง 380% ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ ได้มาเปิดเที่ยวบินเพิ่ม ซึ่งตามแผนพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร และระบบต่างๆ ของสนามบินอู่ตะเภา เป็นท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3 ล้านคน/ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2560.//
 
20 กันยายน 2559 , 15:04 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา