โครงการชลประทานเชียงใหม่ ระบุว่า แนวโน้มสถานการณ์น้ำเพื่อใช้ในแล้งหน้า ของจังหวัดเชียงใหม่ยังน่าเป็นห่วง แม้จะมีฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ แต่น้ำไหลเข้าเขื่อนหลัก ยังมีปริมาณน้อย

  
     นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึง แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ แม้จะมีฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่การกักเก็บน้ำลงใน 2 เขื่อนหลัก ยังมีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีน้ำอยู่ที่ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 46% ของความจุทั้งหมด เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำอยู่ประมาณ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26% ของความจุอ่าง ซึ่งถือว่าน้อยมาก สำหรับใช้ในพื้นที่ชลประทาน 2 แสน 5 หมื่นกว่าไร่ ขณะนี้ เกษตรกรมีการเพาะปลูกไปแล้ว ประมาณ 96 % ซึ่งยังต้องส่งน้ำสำหรับข้าวนาปีอีกระยะหนึ่ง ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 115 แห่ง ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ มีปริมาณน้ำกักเก็บโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40% ของความจุอ่างทั้งหมด และอ่างขนาดกลาง 12 แห่ง มีน้ำกักเก็บที่ 40% เช่นเดียวกัน แต่มีบางพื้นที่อยู่ในสภาวะค่อนข้างเสี่ยงถ้าฝนตกลงมาอีกและมีโอกาสเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้น ในพื้นที่อำเภอแม่อาย, ฝาง, ไชยปราการ, เวียงแหง และเชียงดาว น้ำกักเก็บเกิน 50% ทั้งหมดแล้ว และมีอำเภอแม่ออนกับอำเภอเมืองอยู่ที่ 80% ถ้าฝนลงมาโอกาสที่น้ำจะไหลหลากเข้าเมืองค่อนข้างสูง ที่น่ากลัวที่สุด คือ อำเภออมก๋อย วันนี้แหล่งน้ำชลประทานอยู่ที่ 91% อำเภอที่ควรระวังก็จะมี อําเภอเมือง แม่แจ่ม สันป่าตอง และอมก๋อย ทั้งนี้ กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำแล้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณน้ำลงเขื่อนแม่งัด อย่างน้อย 145 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่กวง อย่างน้อย 45 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเพียงพอสำหรับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหากเป็นไปตามพยากรณ์อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีก 2 - 4 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาว การกักเก็บน้ำเพื่อบริการจัดการในแล้งหน้า น่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ สำหรับปัญหาน้ำท่วมขัง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ภายหลังโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองแม่ขาน้อย ระยะทาง 9 กิโลเมตร ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตัวเมืองเชียงใหม่ลงสู่แม่น้ำปิงดีขึ้น ลดปัญหาน้ำไม่ท่วมขังในเขตเมืองได้ในระดับหนึ่ง
 
21 กันยายน 2559 , 13:12 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา