กรมทางหลวงชนบท สั่งแขวงทางหลวงชนบททุกพื้นที่ เตรียมรับสถานการณ์ ผลกระทบจากอุทกภัย ถนนตัดขาด สะพานชำรุด และดินสไลด์ปิดเส้นทาง ให้เข้าไปแก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที

  
     นายอุดม สมเกตุ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท สั่งการให้แขวงทางหลวงทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานแบรี่ พร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ท่วมถนน ดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง รวมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ให้ดำเนินการสำรวจออกแบบประมาณการณ์งบประมาณในการซ่อมแซม และก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ทางชนบทเชียงใหม่มีโครงข่ายรับผิดชอบ 900 กว่าสายทาง ที่ผ่านมาได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหา ถนนในความรับผิดชอบที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถนนขาด คอสะพานชำรุด ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติแล้ว 7 สายทาง โดยประชาชนที่ประสบภัย หรือ พบเห็นเหตุการณ์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือ โทรศัพท์ 053-221646.//
 
21 กันยายน 2559 , 14:32 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา