คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีมติเห็นชอบเสนอพื้นที่ก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2

  
    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีมติเห็นชอบเสนอพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2
นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดเผยว่า ในประชุม กรอ. ได้มีการนำเสนอพื้นที่ก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 โดยในที่ประชุมได้นำเสนอพื้นที่ของจังหวัดลำปาง บริเวณตำบลเวียงตาล ตำบลแม่สัน และตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร พื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว และพื้นที่ของส่วนราชการ และนำเสนอพื้นที่ของจังหวัดลำพูน บริเวณอำเภอบ้านธิ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอทั้ง 2 พื้นที่ ให้กระทรวงคมนาคม พิจารณา
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ยังอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอพื้นที่ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดทำโครงการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
21 กันยายน 2559 , 18:51 น. , อ่าน 1282  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย