จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ และรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  
     นายกฤษณพงค์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น ในระดับขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียน และ ติมอร์-เลสเต รวมทั้งหมด 11 ประเทศ โดยพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ได้ทำพิธีมอบให้แก่ครูที่ได้รับการคัดเลือกระดับประเทศไป เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ได้เปิดให้มีการเสนอชื่อครูผู้มีสมบัติ สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คนจาก 11 ประเทศ โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทำให้ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการให้ดีขึ้น โดยขั้นตอนการคัดเลือก ระดับจังหวัด จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด โดยผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อประกอบด้วย 1) ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป 2)สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรที่มีภารกิจการเรียนรู้ มีระยะเวลาในการเสนอชื่อครู ผู้สมควรได้รับคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยจังหวัดเชียงใหม่ เสนอรายชื่อและผลงานครู ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ขั้นตอนจากนั้น จะนำไปคัดเลือกในส่วนกลางรวมกันทั้งประเทศ (ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2560) โดยทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาประกาศผล ในวันที่ 25 เมษายน 2560 และจะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pmca.or.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-6191811.//
 
24 กันยายน 2559 , 15:32 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา