คณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เดินหน้าสร้างเครือข่าย ผลักดันโมเดลการส่งออก และการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  
    ในการสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมันบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าการลงทุนของไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนในการส่งออก สร้างกลไกตลาด และต่อยอดในระดับภูมิภาค ใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ โดยคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและลงทุนในต่างประเทศ (D4) จะเป็นผู้ดูแลส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ กับการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ CLMV เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความใกล้ชิดและมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งแรงงานวัยหนุ่มสาว ที่สำคัญต่อการผลิต และเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในภูมิภาค
 
25 กันยายน 2559 , 22:00 น. , อ่าน 1272  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา