ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว ระบุว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินการเชิงรุกเพื่อผลักดันการขายค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แนะให้ปรับบทบาทการทำงานของทีมไทยแลนด์แต่ละประเทศ เน้นพัฒนาเศรษฐกิจแบบบูรณาการโดยมีเจ้าภาพที่ชัดเจน

  
    นายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาว เปิดเผยว่า การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้เกิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเงินทุน ตลอดจนการค้า การลงทุน โดยไทยได้รับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มประเทศ CLMV แต่ที่ผ่านมา ยังคงมีอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดในแต่ละประเทศ จากการจัดสัมมนาด้านการค้าและการลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นโอกาสที่จะได้นำข้อมูลต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มาเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนไทย ท่ามกลางการแข่งขันจากประเทศอาเซียนด้วยกัน นายจตุรงค์ กล่าวอีกว่า การค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อจำกัดในเรื่องระบบราชการ ระบบการตัดสินใจของแต่ละประเทศ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยตรงแก่ผู้ประกอบการไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ให้การค้าสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืน และช่วยเสริมสร้างบทบาทไทยในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคได้อย่างแท้จริง.//
 
25 กันยายน 2559 , 22:13 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา