ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ปิดน้ำเพื่อประสานท่อเมนประปา

  
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีประกาศว่า จะดำเนินการปิดน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเก่า งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแม่โจ้ พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) บริเวณแยกสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึง ๐๓.๐๐ น.ของวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่ต่อไปนี้ - ตั้งแต่สี่แยกสันคะยอม (ฝั่งเทศบาลตำบลสันทรายหลวง) - หมู่บ้านศิริพร - หมู่บ้านปวริศา - หมู่บ้านทิพย์มณฑล - บ้านคอกหมูป่า - ถนนเทศบาล ๑๕, ๑๘, ๒๐, ๒๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานและต้องรอให้น้ำในระบบเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอาจทำให้แรงดันน้ำต่ำและน้ำไหลอ่อน อาจมีน้ำขุ่นน้ำบ้างในขณะเปิดครั้งแรก เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำติดตั้งถังสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีวิกฤตภัยแล้งด้วย จะขอบคุณยิ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๕๓๒๓ - ๓๔๗๙ ต่อ ๑๑๖
 
25 กันยายน 2559 , 22:20 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา