ประธานสภาประชาชนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต

  
     วันนี้(26 ก.ย. 59) มาดาม ยิน ยีชวน ประธานสภาประชาชนมหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนายหวัง ซิ่ว เซิ่ง รักษาการกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเข้าพบ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องรับรอง โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ และ ร่วมกันเปิดงาน มนต์เสน่ห์แห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ ณ นครพิงค์ (Glamour Shanghai, Meet in Chiangmai Promotion) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม การฝึกอบรมข้าราชการ และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในระดับท้องถิ่นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน มายาวนานถึง 15 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีน เดินทางเข้าประเทศไทย 8 ล้านคน กว่า 1 ล้าน 4 แสนคน มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีนักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน มากกว่า 3 หมื่นคน เนื่องจากเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครที่เป็นที่สุดทางวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 720 ปี มีศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ จนได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยนิตยสาร Travel and Leisure (ทราเวล แอนด์ เลซเซอร์) และเมื่อปี 2013 จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบพระพุทธรูป สิงห์ 1 สองนคร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ นำไปประดิษฐานที่ วัดหลงฮวา มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งสำคัญของทั้งสองเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า มหานครเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการขนส่งทางน้ำที่สำคัญของจีน โดยทางการจีนตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางระดับโลกในปี 2563 โดยกำหนดแผนพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการผลักดันความสัมพันธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ การศึกษา การค้า การลงทุน และการคมนาคม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไป.//
 
26 กันยายน 2559 , 18:24 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา