สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เร่งควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตามมาตรการกรมควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และไข้เลือดออก ตามมาตรการกรมควบคุมโรคอย่างเนื่อง สกัดการระบาดของโรค เน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไวรัสซิกาล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งหมด 15 ราย การจากตรวจหาซิกาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 856 ราย มีผลเป็นบวก 15 ราย เป็นบุคคลทั่วไป 12 ราย หญิงตั้งครรภ์ 3 ราย โดยหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 3 รายที่ติดเชื้อไวรัสซิกาอยู่ในความดูแลของสูตินรีแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่พบรายล่าสุดตรวจพบเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 เป็นหญิง อายุ 37 ปี ซึ่งพักอาศัยในพื้นที่ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ซึ่งทีมควบคุมโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นฝอยละออง ULV และค้นหาผู้ป่วย เพื่อสกัดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่อื่น
สำหรับโรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม – 26 กันยายน 2559 จำนวน 3,973 ราย เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอสันกำแพง และ อำเภอเมือง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนร่วมมือร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านพักและชุมชนของตนเอง ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
 
27 กันยายน 2559 , 18:05 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย