สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน เร่งเตรียมความพร้อมการเป็นสถานประกอบการนวดแผนไทยของคนตาบอด ตามมาตรฐานกฎหมายใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคนตาบอด เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นสถานประกอบการนวดแผนไทยของคนตาบอด ตามมาตรฐานกฎหมายใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการเป็นสถานประกอบการนวดแผนไทยของคนตาบอดตามมาตรฐานกฎหมายใหม่ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่องทางการตลาดของธุรกิจการนวดแผนไทย การจัดทำฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของสถานประกอบการนวดแผนไทยของคนตาบอด ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนตาบอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับใหม่ สามารถสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนตาบอดที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนวดแผนไทย ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายใหม่กำหนด
โดยพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ยังมีคนตาบอดอีกจำนวนหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและสามารถได้รับใบประกอบโรคศิลป์ด้านการนวดแผนไทยในอนาคต
 
27 กันยายน 2559 , 18:06 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย