องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือภาคเอกชน ลงนาม MOU หนุนเยาวชนไทยผลิตต้นแบบธุรกิจสร้างสรรค์ “Startup Innovation for New Gen”

  
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือภาคเอกชน สานพลังประชารัฐ มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะ กระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่จากผลงานวิชาการสู่สังคมไทย ภายใต้โครงการ “Startup Innovation for New Gen
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ในด้านความคิดสร้างสรรค์จากผลงานวิจัยทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำหอมกลิ่นดอกมหาหงส์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ เป็นผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นดอกไม้ที่ต่อยอดจากการศึกษาองค์ประกอบของกลิ่นดอกพืชสกุลมหาหงส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการด้านผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและพัฒนาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมถึงกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นสร้างสรรค์สินค้าและเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้จริง พร้อมทั้งให้องค์ความรู้และแนวทางในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำพลังแห่งการคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาและประสบการณ์ตรงสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ โดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นการสานพลังประชารัฐและสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยได้เป็นอย่างดี
ทางด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการฯ โดยนำกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลงานด้านพฤกษศาสตร์ มาให้นักศึกษาได้มาพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำหอมกลิ่นมหาหงส์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ความต้องการของตลาดและฝึกทักษะในการบริหารธุรกิจ โดยทางบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด จัดวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการตลาดให้แก่นักศึกษา สนับสนุนพื้นที่ให้นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 
29 กันยายน 2559 , 17:34 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย