ศป.ปส.ชน สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 จับกุมยาบ้าได้กว่า 12 ล้านเม็ด

  
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 สามารถจับกุมยาบ้าในพื้นที่รับผิดชอบได้กว่า 12 ล้านเม็ด
พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ในการป้องกัน ปราบปรามและจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่ในเขตเมือง ที่ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2559 ศป.ปส.ชน. ดำเนินการติดตามข่าวสารการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าเขตประเทศไทย พบว่า มีกลุ่มขบวนการพยายามลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าเขตไทย จำนวนกว่า 51ล้าน เม็ด ซึ่งสามารถจับกุมได้ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 12,750,861 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 24.56 คาดว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตไทย และหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่อีกเป็นจำนวนมาก
ด้านการบำบัดรักษาตามนโยบายรัฐบาล ได้ดำเนินการค้นหาผู้เสพยาเสพติดด้วยการสุ่มตรวจปัสสาวะ ทั้งสิ้น 352 ครั้ง และทำการบำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่วยลดจำนวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดมิให้หวนกลับมาเสพยาซ้ำอีกครั้ง ได้ประมาณร้อยละ 32.5 ส่วนงานด้านการเสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็ง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ศูนย์ และร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน, โครงการประชารัฐร่วมใจฯ และสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งร่วมต่อต้านยาเสพติดได้ดีขึ้น 13 หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดส่งกำลังช่วยเหลือ ราษฎรที่ได้รับความร้อนจากภัยพิบัติ ร่วมปลูกป่า และสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำ
ทั้งนี้ เปรียบเทียบสถิติ การจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัด ระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึงปีงบประมาณ 2559 ของ ศป.ปส.ชน.พบว่า การจับกุมเฮโรอีนลดลงร้อยละ 61.1 แต่การจับกุมไอซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.8
 
29 กันยายน 2559 , 17:42 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย